Bestuur

De Raad Van Bestuur komt elk kwartaal één keer samen om de grote lijnen van Energent mee uit te stippelen. De bestuurders worden benoemd of ontslagen door de Algemene Vergadering. Alle bestuurdersmandaten staan in principe open voor alle coöperanten. Hier geldt eveneens het gelijkheidsprincipe van ‘één bestuurder, één stem’. 

De Raad van Bestuur bestaat uit onderstaande leden.

 • Lina Avet (Afdelingshoofd Technisch Bureau en Energiebeleid UGent)
 • An Beazar (Stichter en Directeur bij Enprove)
 • Wouter Demuynck (Change Driver bij Gruund)
 • Veerle Dossche (EU Energy Policy Coordinator bij CAN Europe)
 • Luc Goethals (Zelfstandig boekhouder)
 • Joannes Laveyne (Onderzoeker aan het Elektrisch Energielaboratorium bij UGent)
 • Walewein Muylle (Adjunct-scheepvaartinspecteur Waterwegen en Zeekanaal)
 • Karla Schimmel (Belgische vertegenwoordster van Economy for the Common Good)
 • Alain Steels (Finance Directeur Europa at Alcobiofuels) 
 • John Vandaele (Journalist), voorzitter
 • Freek Van Loo (Kredietanalist VDK Spaarbank)
 • Pieter Verbeek (Adviseur milieu en energie Vlaams ABVV)

Koen Schoors (Professor economie UGent) fungeert als permanent adviseur bij het bestuursorgaan.