Raad van Bestuur

De Raad Van Bestuur komt elk kwartaal één keer samen om de grote lijnen van Energent mee uit te stippelen. De bestuurders worden benoemd of ontslagen door de Algemene Vergadering. Alle bestuurdersmandaten staan in principe open voor alle coöperanten. Hier geldt eveneens het gelijkheidsprincipe van ‘één bestuurder, één stem’. 

De Raad van Bestuur bestaat uit onderstaande leden.

 • Lina Avet (Afdelingshoofd Technisch Bureau en Energiebeleid UGent)
 • An Beazar (Stichter en Directeur bij Enprove)
 • Stefaan Claeys (Projectmedewerker duurzaam bouwen bij Gents MilieuFront/MilieuAdviesWinkel)
 • Wouter Demuynck (Change Driver bij Gruund)
 • Veerle Dossche (EU Energy Policy Coordinator bij CAN Europe)
 • Luc Goethals (Zelfstandig boekhouder)
 • Tom Malfait (Advocaat bij LDR Advocaten in Omgevingsrecht)
 • Walewein Muylle (Adjunct-scheepvaartinspecteur Waterwegen en Zeekanaal)
 • Karla Schimmel (Belgische vertegenwoordster van Economy for the Common Good)
 • Koen Schoors (Professor economie UGent)
 • Carl Uytterhaegen (Ondernemer)
 • John Vandaele (Journalist), voorzitter
 • Freek Van Loo (Kredietanalist VDK Spaarbank)
 • Pieter Verbeek (Adviseur milieu en energie Vlaams ABVV)