Vrijwilligers

In de beginperiode, toen Energent zich nog geen betaalde werkkrachten kon veroorloven, steunde de hele werking op een team van vrijwilligers dat gaandeweg het Werkteam werd genoemd. Energent is haar Werkteam eeuwig dankbaar, want zonder deze indrukwekkende en veelzijdige groep van  erg gemotiveerde vrijwilligers zouden Energent niet zijn wat het nu is. Enkele van de huidige werknemers komen trouwens uit dat Werkteam. 

Intussen spreken we gewoon over het vrijwilligersteam van Energent en werden we als ‘energieteam’ opgenomen onder de vleugels van Buren van de Abdij vzw. Het is immers bij deze buurtvereniging dat de kiemen van Energent gelegd werden.

Het vrijwilligersteam van Energent bestaat uit een gezellige groep vrijwilligers die graag meewerken aan een klimaatneutrale samenleving. Eén keer per maand wordt er vergaderd. Het vrijwilligersteam neemt een belangrijke rol op in het uitbouwen van de community van Energent. Interesse om mee te doen? Laat het ons weten via info@energent.be!