Geschiedenis


De kiemen

Energent is ontstaan uit twee bronnen. De bal begon te rollen bij de Buren van de Abdij, een burgercollectief dat de Sint-Baafsabdij, – de oudste site van Gent – als een ‘common’ ging bezielen. Al snel werd duidelijk dat je een energiecoöperatie niet op het niveau van een wijk lanceert, maar dat je breder moet mikken, op de Gentse regio in ruime zin. Daarom zochten we via het TransitieNetwerk van het Middenveld – Vlaams netwerk van frisdenkers uit de milieubeweging, universiteiten, sociale organisaties, media en cultuurhuizen – contacten met Gentse middenveldorganisaties die zich mee achter het project schaarden. Op 10 december 2013 werd Energent publiekelijk gelanceerd in het NTGent.

 

Samenwerking als ons dubbele DNA

Energent draagt nog steeds dit dubbele DNA met zich mee: we bouwden intussen knowhow en expertise op, maar blijven tevens een burgerorganisatie die graag onder de mensen en hun verenigingen komt. Zo werken we samen met het Gents MilieuFront, Natuurpunt Gent, Beweging.net, Gezinsbond Gent, Oxfam Wereldwinkels, Vooruit, en anderen voor ons project Zonnestad. Met de culturele sector zoeken we eveneens samenwerking: NTGent stelde ons gratis zijn zaal ter beschikking bij de opstart; comedian Wouter Deprez was fan van het eerste uur en wierp ons al meerdere creatieve bloempjes toe. UGent stond ons dan weer bij met verschillende juridische clinics van studenten in de rechtsfaculteit bij het zoeken naar innovatieve oplossingen voor juridische problemen. Kortom, Energent zoekt samenwerking met het brede middenveld in al zijn gedaanten. Intussen zaten we ook onder de vleugels van een beschermcomité met o.a. Vera Dua, Frank Beke, Herman Balthazar, Andries Gryffoy en Johan Albrecht.

 

Start met isolatie en zon

Het eerste project van Energent kreeg de naam Wijkwerf. In de wijk Macharius-Heirnis werd getest of mensen sneller bereid zijn hun huizen energiezuiniger te maken door te isoleren, als dit volgens een samenkoop met de buren kan. Het antwoord op deze vraag was volmondig ja en intussen was Wijkwerf al in meer dan tien wijken actief. Begin 2017 volgde dan Zonnestad, waarmee Energent zoveel mogelijk particulieren wil ondersteunen bij de plaatsing van kwaliteitsvolle en duurzame zonnepanelen.

 

Grotere investerings- en onderzoeksprojecten

De voorbije jaren werd stap voor stap kennis opgebouwd over de technische energiewereld en projecten geleidelijk opgestart. Naast het leveren van bovengenoemde energiediensten, investeert Energent sinds 2018 ook volop in grote zonnepaneelinstallaties, vaak volgens het principe van derdepartijfinanciering. Zo werden al enkele Gentse scholen, wijkgezondheidscentra en bedrijven door Energent van zonnestroom voorzien.

Daarnaast participeert Energent in verschillende windprojecten in de regio Gent. Ondertussen zet Energent ook stappen in warmteprojecten. Daarnaast coördineerde Energent in 2018-2019 het project Buurzame Stroom, dat zoveel mogelijk zonnestroom in de wijk produceert, en die ook zoveel mogelijk lokaal wil consumeren door middel van batterijopslag, elektrische mobiliteit, gedragswijziging.

 

Menselijk kapitaal

De voorbije jaren werd stap voor stap een mooie ploeg medewerkers uitgebouwd, terwijl ook de vrijwilligers van het eerste uur zijn vrijwel allemaal gebleven. Met deze diverse ploeg werken we dag na dag aan een klimaatneutrale samenleving.

 

Buiten de stadsgrenzen

Energent is niet enkel in Gent actief. Sinds 2015 werken we aan een windproject in Melle en realiseerden we ook investeringen in Merelbeke, Destelbergen en Oosterzele. Ook Wijkwerf kreeg intussen voet aan de grond in Destelbergen en Merelbeke. Energent ambieert actief te zijn in de ruime regio rond Gent, zowel op het vlak van investeringen als het organiseren van energiediensten.