Zelzate – zon in handen van de burger

Op dinsdag 19 oktober 2021 om 19.30 uur organiseert lokaal bestuur Zelzate in de raadzaal van het gemeentehuis een infoavond over de plaatsing van zonnepanelen op verschillende gemeentelijke gebouwen. De plaatsing past in een breder toekomstgericht samenwerkingsproject tussen burgercoöperatie Energent en Zelzate. Inschrijven is aanbevolen, maar niet verplicht.

Gebouwen

Binnen dit project worden zonnepanelen geplaatst voor de lokale energievoorziening van: het gemeentehuis, de bibliotheek, het politiekantoor, kinderopvang Speelwolk en de scholen De Krekel en Het Krekeltje.

Enkele cijfers

  • De installatie produceert jaarlijks 92.000 kWh bijkomende groene stroom op de site. Dat is het verbruik van zo’n 26 huishoudens.
  • In totaal worden 304 zonnepanelen geplaatst verspreid over alle daken.

Mee investeren?

Binnen dit project worden zonnepanelen geplaatst op in totaal zes gemeentegebouwen. We gaan in functie hiervan op zoek naar burgers die zich sterk willen inzetten voor hernieuwbare energie en/of hun geld willen beleggen in een leefbare toekomst. Zelzate wil zo een voorbeeldrol opnemen in de productie van groene stroom, in coöperatie met zijn burgers.

Dat is zowel voor jou als investeerder, als voor de gemeente een goede zaak:

  • Je kan je spaargeld nuttig beleggen, en meteen bijdragen aan een wereld waar we volop inzetten op duurzame energie.
  • Lokaal bestuur Zelzate kan het vrijgekomen geld investeren om gemeentelijke  te renoveren en klimaatvriendelijker te maken.

Zelf investeren in dit project kan je via www.energent.be/aandelen vanaf 100 EUR per aandeel.