Warmte (heat as a service)

Om de energietransitie te realiseren moet er naast hernieuwbare elektriciteitsproductie ingezet worden op duurzame warmtetechnieken. Een gemiddeld Vlaams gezin verbruikt op jaarbasis ongeveer 3.500 kWh elektriciteit maar ook ongeveer 26.000 kWh warmte, voornamelijk uit gas. Naast de residentiële warmtevraag is er een enorme warmtevraag in overheidsgebouwen, landbouw, industrie, … Om onze warmtevraag te verduurzamen en CO2 neutraler te krijgen, moet er nog massaal geïnvesteerd worden in duurzame warmtetechnieken.

Energent is betrokken bij verschillende duurzame warmteprojecten en onderzoekt tevens investeringsopportuniteiten in diverse warmtetechnieken. 

Ducoop

Energent is aandeelhouder en mede-investeerder in Ducoop, dit is een duurzaamheidscoöperatie die diensten levert aan de bewoners van de Nieuwe Dokken, een projectontwikkeling van op termijn ongeveer 340 woningen in Gent. In dit project wordt een laagtemperatuur warmtenet aangelegd, dat wordt gevoed door de restwarmte van het afvalwater van de site zelf en door restwarmte van een nabijgelegen bedrijf. Verder wordt in dit project een smart grid aangelegd waarbij pv productie, een centraal batterij-systeem en slimme sturing van elektrische verbruikers wordt gerealiseerd. Meer info vind je op http://ducoop.be/

Warmtekrachtkoppeling

In vele situaties waar men beschikt over een centrale stookplaats kan men vandaag niet overschakelen naar verwarmingsoplossingen op lage temperatuur, hiervoor moet de isolatiegraad en de luchtdichtheid van het gebouw geoptimaliseerd zijn. Of bepaalde gebouwen en hun gebruik ervan lenen zich er niet toe. In deze gevallen kan de stookplaats geoptimaliseerd worden door warmtekrachtkoppeling. Hierbij zal naast warmteproductie tegelijkertijd elektriciteit worden geproduceerd, waarbij de verbruikte energiebron efficiënter wordt ingezet en de centrale stookplaats een hoger rendement kan bereiken. Energent onderzoekt verschillende mogelijkheden om te investeren in wkk projecten.

Warmtenetten

In verschillende industriegebieden is heel wat restwarmte aanwezig. Deze restwarmte kan ingezet worden om de warmtevraag van andere bedrijven, overheid of andere warmteverbruikers te dekken. Energent onderzoekt de mogelijkheid om investeringen te realiseren in de bouw van warmtenetten.