Gent (klaverblad E17/E40/R4)

Een echte Gentse windmolen

Energent en Ecopower verwierven samen een recht van opstal om op gronden van de Universiteit Gent, meer bepaald het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen, een windturbine te plaatsen. De turbine maakt deel uit van een windpark van drie turbines in de industriezone nabij het klaverblad van de E17/E40/R4. 

Voor UGent was rechtstreekse burgerparticipatie een belangrijk toekenningscriterium. Energent en Ecopower worden elk voor de helft eigenaar van de turbine, al is het mogelijk dat de universiteit later voor dertig procent participeert. Zelfs in dat laatste geval blijft de turbine voor zeventig procent eigendom van de burgers. Sowieso willen we ook de omwonenden de kans bieden om te participeren.

Over deze turbine krijgen we veel vragen.

  • Lees hier de uitgebreide beschrijving van dit windproject.
  • Enkele antwoorden op veelgestelde vragen over windturbines vind je hier.
Technische details
Aantal windturbines 1
Verwachte jaarlijkse productie 8.500 MWh/jaar
Gemiddelde stroomvoorziening 2.400 Vlaamse huishoudens
Aandeel Energent 50%