Gemeente Lievegem

In totaal worden op 4 daken een installatie gebouwd:

  • Gymzaal Waarschoot
  • Kinderopvang Domino
  • Gemeentehuis Waarschoot
  • Administratief centrum Lovendegem

Dit project is een win-winsituatie: 

  • Burgercoöperatie Energent doet een rendabele investering waarbij de inwoners van Lievegem mee kunnen participeren door aankoop van aandelen.
  • De gemeente koopt de zonnestroom van de installaties aan tegen een lager tarief dan hun huidige elektriciteitstarief en bespaart zo financiële middelen.
  • Door de extra productie van zonnestroom wordt minder CO2 uitgestoten, de gemeente zet een stap in de richting van haar klimaatdoelstellingen.

Cijfers

  • Energent staat gedurende 20 jaar in voor het beheer van deze installaties en zorgt op deze manier voor ontzorging van de gemeente. Gedurende deze looptijd zal Energent de zonnestroom aan de gemeente verkopen.
  • Dit komt neer op 309 zonnepanelen, die 86 900 kWh per jaar produceren, het equivalent van het verbruik van 25 gezinnen. Energent investeert in totaal 70 000 EUR via burgerkapitaal

Mee investeren?

Surf naar www.energent.be/aandelen voor meer info.