Sporthal Destelbergen

Gebouwen

Er worden zonnepanelen geplaatst voor de lokale energievoorziening van de sporthal in Destelbergen. Dit is een unieke samenwerking tussen de gemeente Destelbergen, Farys en Energent. De gemeente was vragende partij voor meer hernieuwbare energie op de site. Farys, als uitbater van de site, werkte constructief mee aan een oplossing.

Enkele cijfers

  • De installatie produceert in totaal jaarlijks 135.000 kWh bijkomende groene stroom op de site. Dat is het verbruik van zo’n 39 huishoudens.
  • In totaal worden 448 zonnepanelen geplaatst verspreid over alle daken.

Mee investeren?

We gaan in functie van dit project op zoek naar burgers die zich sterk willen inzetten voor hernieuwbare energie en/of hun geld willen beleggen in een leefbare toekomst. Destelbergen wil zo een voorbeeldrol opnemen in de productie van groene stroom, in coöperatie met zijn burgers.

Dat is zowel voor jou als investeerder, als voor de gemeente een goede zaak:

  • Je kan je spaargeld nuttig beleggen, en meteen bijdragen aan een wereld waar we volop inzetten op duurzame energie.
  • Lokaal bestuur Destelbergen kan het vrijgekomen geld investeren om gemeentelijke  te renoveren en klimaatvriendelijker te maken.

Zelf investeren in dit project kan je via www.energent.be/aandelen vanaf 100 EUR per aandeel.