Gemeente Wachtebeke

  • Tehuis De Mey
  • Cultuurhuis Safarken
  • Jeugdhuis ’t Kasseiken
  • Buitenschoolse Kinderopvang

Dit project is een win-winsituatie: 

  • Burgercoöperatie Energent doet een rendabele investering waarbij de inwoners van Wachtebeke mee kunnen participeren door aankoop van aandelen.
  • De gemeente koopt de zonnestroom van de installaties aan tegen een lager tarief dan hun huidige elektriciteitstarief en bespaart zo financiële middelen.
  • Door de extra productie van zonnestroom wordt minder CO2 uitgestoten, de gemeente zet een stap in de richting van haar klimaatdoelstellingen.

Cijfers

  • Energent staat gedurende 20 jaar in voor het beheer van deze installaties en zorgt op deze manier voor ontzorging van de gemeente. Gedurende deze looptijd zal Energent de zonnestroom aan de gemeente verkopen.
  • Dit komt neer op 346 zonnepanelen, die 116 000 kWh per jaar produceren, het equivalent van het verbruik van 33 gezinnen. Energent investeert in totaal 88 000 EUR via burgerkapitaal.

Mee investeren?

Surf naar www.energent.be/aandelen voor meer info.