Coöperanten

Energie voor en door de burgers!

Burgers die investeren worden coöperant (vennoot of aandeelhouder) bij Energent. Zo krijg je als burger de kans bij te dragen aan projecten rond hernieuwbare energie die anders onbereikbaar zouden zijn.

Elk jaar kan je als coöperant je stem laten horen in de algemene vergadering. Hier worden de grote lijnen van de beleidskeuzes van coöperatie bepaald volgens het gelijkheidsprincipe ‘één coöperant, één stem.’ Via enquêtes en nieuwsbrieven houden we steeds de vinger aan de pols bij alle coöperanten.